Over ons

Welkom bij ZTC Maashorst

Samen genieten van de sport

Alle niveaus bij elkaar

ZTC Maashorst (Zwem- en Triathlonclub Maashorst) is een club van enthousiaste Triathleten , Open Water Zwemmers en andere combiduursporters van alle niveaus. Van beginners tot ervaren afstandsbeulen. We willen het beste uit onszelf naar boven halen, maar ieder op de manier die bij hem of haar past. 

We gaan ervoor om samen te trainen op het gebied van open water zwemmen, fietsen en lopen, en af en toe informatiebijeenkomsten en leuke kleinschalige evenementen te organiseren en we doen het onder het motto "Samen genieten van de sport".  

Hoe is ZTC Maashorst ontstaan

Nadat een fanatieke groep zwemmers en triatleten op 15 maart 2020 geen andere optie had dan buiten te gaan zwemmen vanwege het coronavirus, bleek dat dit een groot succes was en werd er besloten dat we vanaf dat moment 2 dagen in de week buiten zouden blijven zwemmen. Ondertussen werd er een facebook groep gestart en dat trok veel aandacht van triatleten uit de regio. Doordat de groep verder groeide en er veel enthousiasme binnen de groep was, werden er 3 triathlons georganiseerd (1/8, 1/4 en een OD). Op 16 september hebben we dan ook besloten om een start te maken met het oprichting van onze triathlon vereniging onder de naam ZTC Maashorst (Zwem- en Triathlonclub Maashorst).  Op 21 januari 2021 was de officiële oprichting dan ook een feit.

Wat kun je van ZTC Maashorst verwachten

De huidige basis is iedere week een looptraining, fietstraining en in het zomerseizoen een open water zwemtraining te volgen. Optioneel kun je twee binnenbad zwemtrainingen van oktober tot en met april volgen.

Waar komen de club kleuren groen, oranje en blauw vandaan

Groen van de natuur waar onze sport zich hoofdzakelijk afspeelt, Oranje staat voor vrolijkheid, enthousiasme, kracht, optimisme, plezier, sportiviteit, vitaliteit, vrolijkheid en warmte en Blauw staat voor de kleur van het water waar we in zwemmen.


Spreekt dit jou aan, dan "Welkom bij de club!"

Onze support teams

Activiteiten, Trainingen & Evenementen team

Web & Social media team

Sponsor team

Look & Feel team

Missie Visie Strategie

Learn from yesterday, dream of tomorrow, live today


Missie

Onze missie is om Triathlon, Open Water Zwemmen en andere combiduursporten te promoten, te ontwikkelen én te organiseren voor alle sporters uit de omgeving “Maashorst”. Alle niveaus en ambities bij en door elkaar met als gemene deler dat we samen genieten van de sport en eenieder zich kan ontwikkelen op de manier die bij hem of haar past. Door er tijd aan te besteden en het aandacht te geven zodat de mogelijkheid gecreëerd wordt om (nieuwe) uitdagingen aan te gaan.

Visie voor de komende 2 jaar

We willen een levendige vereniging zijn met talrijke evenementen/uitdagingen, zodat de vereniging zich verder kan ontwikkelen. Verder willen we samenwerkingsverbanden tot stand brengen met hardloop-, wieler- en zwemvereniging om een breder trainingsaanbod te kunnen bieden. 

Strategie

Bij ons staat sfeer, gedeelde passie, sportiviteit én teamgeest voorop. We kunnen onze doelen behalen door samen te trainen, deel te nemen aan gespecialiseerde workshops en evenementen en elkaar te helpen. Zo kunnen we als team én individu het beste in onszelf naar boven halen.

Veiligheidsadviezen

Overzicht Veiligheidsadviezen

1. Doelstelling:

Dit overzicht ”Veiligheidsadviezen voor trainingsgroepen” heeft in de eerste plaats een preventief doel: het zoveel mogelijk voorkomen van incidenten en ongevallen bij zwemmen, fietsen en hardlopen. Mede daarom zijn de nodige aandachtspunten, voorzieningen en maatregelen beschreven.

Een deelnemer doet voor eigen risico en rekening mee aan de activiteiten van ZTC Maashorst.

2. Verklaring gehanteerde begrippen:

- Ongevallen: o.a. verkeersongeval, valpartij, hondenbeet, insectenbeet, blessures, geen calamiteit zijnde.

- Ziektegevallen: o.a.: flauwte, oververhitting, hartstoornissen, epilepsie.

- Calamiteiten: alle zaken die onmiddellijk medische aandacht vragen.

- Deelnemers: zwemmers, fietsers en lopers of andere sportvormen als trainingsgroepen.

- Trainersgroep: in trainingsrooster opgenomen trainingsgroep.

- (Assistent-)trainer: benoemd/toegelaten trainer van ZTC Maashorst.

3. Aandachtspunten:

- Iedere trainer is op de hoogte van en bekend met dit overzicht veiligheidsadviezen. De (aspirant–)deelnemer is op de hoogte van dit overzicht en gaat akkoord bij aanmelding hiervan op de hoogte te zijn en daarnaast wordt het overzicht pro-actief via deze website kenbaar gemaakt.

- De vereniging hanteert een aanmoedigingsbeleid m.b.t. het (structureel) volgen van een opleiding/cursus reanimatie en/of EHBO voor trainers.

- De trainers beschikken tijdens de training over een EHBO-tas plus bij voorkeur ook een mobiele telefoon, die voldoende capaciteit heeft (beltegoed, opgeladen en standby).

- Zij zijn in het bezit van mobiele nummers van de andere trainers en het noodtelefoonnummer zodat zij indien nodig zo snel mogelijk hulp kunnen inroepen.

- De deelnemers informeren de trainer(s) over eventuele medische beperkingen, medicijngebruik of ziektes, die tijdens de training een veiligheids- en of gezondheidsrisico kunnen vormen. Dit geldt ook bij terugkeer na een ziekte of blessure.

- Deelnemers wordt geadviseerd iedere 3 jaar een medische keuring te ondergaan. Dit geldt vooral voor deelnemers ouder dan 40 jaar.

- Deelnemers wordt geadviseerd een SOS-coin met relevante informatie te dragen. Meer informatie zie www.soscoin.nl

- Een trainingsgroep heeft in principe maximaal 20 deelnemers. Bij een groter aantal deelnemers wordt de groep indien mogelijk opgesplitst.

- Indien deelnemers voortijdig de training verlaten melden zij zich af bij de trainer en wordt de trainer geïnformeerd over de reden van het voortijdig vertrek. Indien de reden van vertrek te maken heeft met de gezondheidstoestand van de deelnemer wordt de afweging gemaakt of de betreffende deelnemer alleen dan wel onder begeleiding terugkeert naar huis of een andere locatie waarvan vertrokken is.

- Deelnemers wordt verzocht om bij de trainer kenbaar te maken indien zij in het bezit zijn van een reanimatie/EHBO diploma en of zij arts of verpleegkundige zijn.

- Negeren van de veiligheidsregels kan voor de trainer aanleiding zijn de deelnemers deelname te ontzeggen.

- Deelnemers worden begeleid waarbij wordt uitgegaan van hun mogelijkheden en conditie.

- Als daar aanleiding toe is verwijst de trainer de deelnemer naar een hogere of een lagere groep (en sluit dit kort met de beoogde nieuwe trainer) of adviseert al dan niet tijdelijk met trainen te stoppen als de veiligheid en gezondheid van de deelnemer risico loopt en/of de veiligheid van de groep hier aanleiding toe geeft.

- Trainers streven ernaar om tijdens de training constant op de hoogte te zijn waar zij zich bevinden en hoe zij in geval van een noodoproep snel hun positie kenbaar kunnen maken.

- Deze adviezen van de trainer zijn bindend. Bij eventuele meningsverschillen kan het bestuur ingeschakeld worden om te bemiddelen.

Kleding.

- Kleding moet bij voorkeur licht, soepel en ventilerend zijn. Niet te warm en niet te koud. Let ook op het verschil tussen zomer- en winterkleding. Laat je in een goede sportzaak adviseren. Vermijd katoen. Het houdt vocht vast en je koelt daardoor af.

- Neem bij regenachtig weer droge kleding mee om deze na afloop aan te trekken.

- Goede schoenen zijn noodzakelijk bij hardlopen ter voorkoming van blessures. Draag echte loopschoenen. Laat je bij een deskundige sportzaak adviseren over de voor jou juiste schoenkeuze. Daar kijkt men ook naar eventuele afwijkingen en adviseert het juiste type schoen. Naadloze sokken zijn comfortabele en voorkomen blaren.

- Tijdens het openwater zwemmen is een Wetsuit aan te bevelen om onderkoeling te voorkomen. Er wordt niet gezwommen bij een watertemperatuur onder de 13 graden. Gebruik tot en met 16 graden altijd een wetsuit en badmuts, hiervan kan alleen na overleg met de trainer worden afgeweken. 

- Een valhelm dragen tijdens het fietsen is verplicht.

4. (Verkeers)regels:

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat er trainingen ook regelmatig in het donker plaatsvinden.

Alle groepen houden zich aan de verkeersregels:

- Hardlopen: De enige regel is dat hardlopers en wandelaars op de stoep moeten lopen. Is die er niet, dan moet je naar het fietspad. Als beide paden er niet zijn, dan kan je op de weg lopen, in de buurt van de berm. Dat kan rechts zijn, maar ook links. De keuze aan welke kant van de weg gelopen gaat worden is mede afhankelijk van de overzichtelijkheid. Afhankelijk van de beschikbare ruimte en zicht, maximaal twee aan twee of als voldoende ruimte ontbreekt, achter elkaar. De trainer kan hierop een uitzondering maken omwille van het overzicht. 

- Fietsen: Zij moeten op het fietspad rijden. Als er geen fietspad is, moeten zij rechts op de rijbaan rijden.

- Zwemmen: Zie https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/zwemmen-in-open-water/index.aspx voor informatie omtrent het zwemmen in open water.

Regels.

- Obstakels, aankomende auto’s, fietsers, paaltjes op de weg, putten in de weg zullen met luide stem aangekondigd worden.

- De voorste fietser of loper geeft aan of links of rechtsaf wordt afgeslagen.

- Zwemmers, fietsers en lopers horen niet uit zicht te raken. Achterblijvers blijven niet alleen. De deelnemers hebben een collectieve verantwoordelijkheid om achterblijvers tijdig op te merken en dit bij de trainer kenbaar te maken. Na een training worden bij voorkeur de laatsten opgehaald. Deze regel geldt in het bijzonder tijdens training in het donker. Zwemmers, fietsers en lopers die structureel niet mee kunnen komen, vormen derhalve een veiligheidsrisico en worden zo nodig door de trainer hierop gewezen.

- Verkeerslichten en verkeerstekens worden te allen tijde opgevolgd.

- Een eventueel door de trainer aangewezen “voorzwemmer, -loper of -fietser" wordt niet door andere ingehaald.

Stayeren.

- Stayeren bij fietsen (fietser volgt zo dicht als hij kan zijn voorganger om te profiteren van de slipstream) is alleen toegestaan mits dit een onderdeel van de training is en waarbij de trainer zelf aanwezig is tijdens het stayeren om dit zo veilig mogelijk te laten verlopen. 

- Het fietsen in groepsverband met een veilige afstand valt niet onder stayeren.

Veiligheid tijdens stayeren

- Het rijden in linten en waaiers verhoogt het risico op valpartijen. Veiligheid komt boven alles!

- Zorg bij het rijden in linten, dat je voorwiel niet ter hoogte van het achterwiel van je voorganger komt. Zo vermijd je contact in geval de renner voor je moet uitwijken.

- Bij waaiers wordt er wel met het voorwiel ter hoogte van het achterwiel van je voorganger gereden. Wees dus extra voorzichtig. Deze formatie is eigenlijk alleen voor ervaren fietsers.

- Kijk voor je. Probeer ook verder te kijken dan 1 renner voor je.

- Communiceer met elkaar. Verwittig de andere renners voor obstakels, putten, enz…

- Een waaier en dubbele linten nemen veel plaats in beslag. Deze formaties kunnen dus alleen gereden worden op verkeersvrije wegen.

- Rij in formatie nooit op een ligbeugel of opzetstuur. Je hebt er toch geen voordeel van. Hou je handen op je stuur en dicht bij de remmen. Wanneer je aan de kop komt, kan je eventueel op de beugel rijden.

- Probeer om de snelheid van de groep constant te houden.

- Hou rekening met de windrichting om correct rond te draaien. Kijk naar bladeren, opwaaiend stof, grassprieten om de windrichting correct in te schatten.

Zwemmen in open water.

- Het is verplicht voor de deelnemer bij openwater zwemmen om een zwemboei te gebruiken en aan te bevelen om een reddingsfluitje bij je te hebben en bij voorkeur draag je een fel zichtbare badmuts.

- In het donker/schemer is het af te raden om in open water te zwemmen vanwege de zichtbaarheid vanaf de kant.

- Controleer de temperatuur van het water en voorkom onderkoeling. Er wordt niet gezwommen bij een watertemperatuur onder de 13 graden. Gebruik tot en met 16 graden altijd een wetsuit en badmuts, hiervan kan alleen na overleg met de trainer worden afgeweken. 

- Beoordeel de situatie ter plekke. Is er stroming? Wat zijn de weersverwachtingen? Hoe herken ik mijn beginpunt? Waar zwem ik heen? Wat zijn andere risico’s?  

- Tekenen (zoals twee handen in de lucht, geroep, of juist het niet meer bewegen) van medezwemmers bij gevaar of calamiteit worden direct opgevolgd door de dichtsbijzijnde medezwemmer. Indien er een bootje meegaat zal de bootbestuurder/schipper zo snel mogelijk naar de plaats gaan. De schipper haalt een zwemmer die assistentie kan verlenen als deze op de route zwemt.

- Aan het begin van een zwemsessie met een groep kan je aangeven dat je graag een buddy wil. Indien dit gewenst is zal iemand zich uit de groep beschikbaar stellen als buddy. 

- Ga niet zwemmen op verdachte plekken, waar bijvoorbeeld stromingen voorkomen.

- Ga niet in je eentje zwemmen. Zorg dat je altijd door iemand in de gaten wordt gehouden.

- Onderschat de kracht van het water nooit! Zelfs de beste zwemmer kan door een sterking weggevoerd worden naar open zee.

- Op Zee: Let op waarschuwingsvlaggen (geel = gevaarlijk zwemmen, rood = verboden te zwemmen). Ga nooit de zee in als er een rode vlag gehesen is. Dan geldt er door de Reddingsbrigade uitgebracht verbod om te zwemmen. Vaak is de zee dan te gevaarlijk door weersomstandigheden of stromingen.

- Volg de aanwijzingen van de Reddingsbrigade altijd op.

 Zwembad in zwembad.

- Je houdt je aan de regels die voorgeschreven zijn door het zwembad waar je traint.

- Roep alleen om hulp als je echt in gevaar bent. Help anderen als je merkt dat ze hulp nodig hebben.

- Kijk voordat je in het water springt goed of er genoeg plek en of het diep genoeg is.

- Let op voor gladde oppervlakten en pas daarom je tempo aan de omstandigheden aan en beweeg je opmerkzaam, vooruitkijkend en met aandacht voor je omgeving. Slippers zorgen voor meer grip op gladde ondergronden en bieden extra veiligheid. 

- Houdt bij het zwemmen een afstand van minstens een meter tot degene voor jou aan. Is deze persoon langzamer dan jij bent, ga er dan voorzichtig voorbij. Maar doe dit wel in een constant tempo en wordt niet ineens heel hectisch.

- Volg de aanwijzingen van het zwembadpersoneel altijd op.

Training in het donker. 

- Er wordt alleen op verharde en verlichte paden gelopen en gefietst, bij voorkeur voet- en fietspaden.

- Het is verplicht een reflecterend hesje of verlichting te dragen. Lopers zonder hesje of verlichting en fietsers zonder verlichting worden niet tot de training toegelaten.

- Bij groepen groter dan 20 personen is het streven om een assistent trainer aan te stellen. Dit kan vrijwillig of deze dan aangewezen worden tijdens de trianing. De trainer blijft verantwoordelijk voor de hele groep.

Ruiterpaden.

- Het wordt bij voorkeur niet over ruiterpaden gelopen of gefietst (i.v.m. de kans op confrontatie met een paard met ruiter).

- Bij gebruik van ruiterpaden wordt rechts georiënteerd en achter elkaar gelopen of gefietst.

- Bij een tegemoetkomende ruiter wordt gestopt en blijven de lopers/fietsers aan de rechterkant van het pad staan (nooit aan twee zijden).

Klimaat.

Winter.

Er wordt niet getraind als er sprake is van algemeen gladheid, bijv. ijzel en opvriezende sneeuw. Deze regel geldt tevens bij forse hagel. E.e.a. is ter beoordeling van de trainer. Hardlopen en fietsen bij winterse omstandigheden is, mits goed voorbereid, wel mogelijk. 

- Zorg voor functionele kleding: vocht doorlatend en warmte vasthoudend. Denk aan thermo-ondergoed bijvoorbeeld gecombineerd met fleecekleding. De transpiratie moet altijd goed kunnen worden afgevoerd omdat het lichaam anders snel afkoelt.

- Ga niet onvoorbereid en te lichtgekleed langer dan anderhalf uur sporten. De stofwisseling functioneert bij hevige koude anders. Je bent sneller door je energie heen. Aandacht voor inname van voldoende koolhydraten vooraf, bijvoorbeeld een extra boterham of energiereep is geen overbodige luxe.

- De grootste hoeveelheid warmte raak je kwijt via je hoofd. Draag een hoofdband of een muts van functioneel materiaal.

- Draag handschoenen, wederom van functioneel (vocht doorlatend en warmte vasthoudend) materiaal.

- Bij de combinatie van wind en vorst kun je je ogen beschermen, bijvoorbeeld met een lichte zonnebril.

- Blijf niet langer buiten dan nodig is; na afloop van de training koelt het lichaam snel af, vooral als je huid toch nog nat is door transpiratie.

- Vergeet niet voldoende te drinken. Ook drinken houdt de circulatie op gang en hierdoor blijft de warmte langer in je lijf.

- Mensen met hart- en longklachten, diabetes, een slechte conditie en/of een beperkte weerstand b.v. ten gevolge van koorts lopen een extra risico.

Zomer.

- Bij hoge temperaturen, > 25 graden Celsius wordt de training qua intensiteit aangepast en de lopers/fietsers en zwemmers moeten daarbij gelegenheid krijgen regelmatig te drinken. Aanbevolen wordt dan ook een drinkflesje mee te nemen.

- Bij temperaturen boven 30 graden Celsius moet men overwegen om de training af te gelasten. Het besluit ter zake is een verantwoordelijkheid van de trainer.

Overige weersomstandigheden.

- Bij onweer wordt de training onmiddellijk gestaakt.

- Bij storm of kort erna wordt bij voorkeur niet in een bos of park getraind, in verband met vallende takken.

- De adviezen van de trainer zijn bindend. Bij eventuele meningsverschillen kan het bestuur ingeschakeld worden om te bemiddelen.

5. Hoe om te gaan met ongevallen:

Algemeen: Bij voorkomende ongevallen wordt in allereerste instantie beoordeeld in hoeverre sprake is van een dermate ernstige situatie, dat grote spoed en/of (externe) medische hulp vereist is. Voorts wordt nagegaan in hoeverre het ongeval mogelijke consequenties heeft op de, voor zover bekend, algehele gesteldheid van de deelnemer. Uit de beoordeling en check op mogelijke consequenties kan blijken dat er sprake is van een calamiteit.

Richtlijnen inzake een calamiteit.

In geval van calamiteiten is tijd de belangrijkste factor.

- Bel zonder aarzelen 112, geef situatie en locatie door en wacht op instructies.

- De trainer heeft hierbij een coördinerende rol.

- Indien de dichtstbijzijnde en afgesproken ontmoetingspunt met auto/helikoptervervoer op afstand van de locatie ligt, wordt een keten met deelnemers gevormd die ieder voor elkaar duidelijk in het zicht staan.

- De betreffende opgestelde deelnemers geven de richting aan naar de locatie van de calamiteit, zodra de betreffende hulpdienst arriveert.

- Creëer ruimte voor het slachtoffer.

- Start bij hartstilstand met reanimeren (al dan niet mbv een AED). 

- Bij een ongeluk, het slachtoffer niet verplaatsen in verband met eventuele verwondingen aan nek en ruggengraat.

Overige ongevallen en/of blessures.

Mogelijke voorbeelden van ongevallen en/of optredende blessures:

- Vallen

- Verzwikking

- Diverse spierblessures

- Insectenbeet (check eventuele allergie!!)

- Hondenbeet

- Tekenbeet (geef als trainer in het seizoen voldoende informatie). Er is veel informatie beschikbaar o.a. via Lymenet : www.lymenet.nl . Raadpleeg eventueel je huisarts of apotheker ingeval van verdenking van een beet.

- Ademnood

Te nemen maatregelen:

- Vaststellen of de training kan worden voortgezet, zo niet dan verlaat de deelnemer onder begeleiding de training.

- Bij verzwikking, spierblessures wordt zo spoedig mogelijk gezorgd voor koeling.

- De deelnemer adviseren contact op te nemen met de huisarts of fysiotherapeut.

6. Checklist inzake geschiktheid tot zwemmen, fietsen, lopen of andere activiteiten die een belasting voor het lichaam kunnen vormen.

Een goede gezondheid is een voorwaarde om zonder risico’s deel te nemen aan de trainingen, wedstrijden of een evenement van ZTC Maashorst. Om te bepalen of u een risico loopt is een medische checklist opgesteld. Door middel van het beantwoorden van de vragen kunt u voor uzelf nagaan of het eerst verstandig is een sportmedisch onderzoek te laten verrichten. 

Vragenlijst:

- Bent u boven de 40 jaar en heeft u in uw jeugd en/of afgelopen jaren nooit intensief aan sport gedaan?

- Bent u boven de 40 jaar en heeft u hart- en vaatziekten in de familie? 

- Heeft een arts ooit gezegd dat er problemen zijn met uw hart?

- Heeft u regelmatig pijn of een drukkend gevoel in uw hartstreek en/of uw borst?

- Heeft een arts ooit gezegd dat uw bloeddruk te hoog is?

- Bent u vaak erg moe of heeft u last van duizeligheid?

- Heeft een arts ooit gezegd dat u spier-, pees-, bot- of gewrichtsafwijkingen heeft?

- Bent u in verwachting of bent u korter dan twee maanden geleden in verwachting geweest?

- Heeft u een BMI *) hoger dan 30? (zie www.hartstichting.nl/bmi) 

- Bent u ouder dan 65 jaar?

En nu?

Indien u alle vragen naar beste weten heeft beantwoord en op alle vragen “nee” hebt geantwoord, dan mag u er van uitgaan dat u kunt meedoen aan een training, wedstrijd of evenement.  Indien u één of meer vragen met een “ja” hebt beantwoord dan is het aan te bevelen contact op te nemen met een sportarts voor een sportmedisch onderzoek en/of fittest. De kosten van een sportmedisch onderzoek en/of fittest worden overigens  bij de meeste ziektekostenverzekeringen (grotendeels) vergoed als u een aanvullende zorgverzekering heeft.


Tenslotte

Iedereen reageert verschillend bij een ongeval of calamiteit, dit geldt zowel voor het slachtoffer als voor de omstanders. Flauwvallen, in paniek raken zijn voorkomende aspecten. Hou ook dit goed in de gaten.

Reglement

Als vereniging doen wij er alles aan om onze leden, de vrijwilligers en de toeschouwers in een veilige omgeving plezier te laten beleven aan de Triathlon- en andere combiduursporten. Wij kunnen dit niet alleen en hebben iedereen binnen de vereniging daarbij nodig! 

Samen hebben wij de belangrijkste uitgangspunten van onze verenigingen opgesteld. 

Algemene Verenigingsafspraken

Onze vereniging staat voor plezier en sportief gedrag.

Wij zijn trots op onze club en ontvangen iedereen gastvrij.

- Iedereen is welkom

- Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat

- Wij tonen waardering voor elkaar

- Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen 

- Als er problemen zijn, maken we er melding van

Als iedereen zich hieraan houdt, beleven wij allemaal heel veel sportplezier bij onze mooie vereniging!


Reglement (Huishoudelijk reglement)

Daar waar in de tekst ‘hij’ genoemd wordt, kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen. In de tekst wordt de afkorting ‘ZTC’ gebruikt, hetgeen staat voor Zwem- en Triathlonclub Maashorst en NTB wat staat voor de Nederlandse Triathlon Bond.

Artikel 1. Algemene bepalingen 

1.1. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in samenhang met de statuten van ZTC.

1.2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 

Artikel 2. Aanmelding als lid 

2.1. Een aspirant-lid kan ter kennismaking gedurende ten hoogste een maand kosteloos deelnemen aan trainingen.

2.2. Een aspirant-lid kan eenmalig een tijdelijk lidmaatschap aangaan in de vorm van een Triathlon Clinic van 3 maanden. Om de drempel laag te houden wordt deze clinic tegen een zo aantrekkelijk mogelijk tarief aangeboden. Tijdelijke leden zullen bij de NTB als aspirant-lid worden aangemeld, de kosten voor dit lidmaatschap zullen aan het aspirant-lid worden doorbelast.

2.3. Het lidmaatschap wordt aangevraagd door het inschrijfformulier op de website van ZTC in te vullen (www.ztcmaashorst.nl) 

2.4. De statuten zijn op aanvraag beschikbaar en het huishoudelijk reglement van ZTC is   gepubliceerd op de website. Bij aanmelding als lid verklaart het lid zich akkoord met Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de Privacy voorwaarden en de Veiligheidsadviezen van de vereniging. 

Artikel 3. Vaststelling contributie

3.1. De hoogte van de algemene contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

3.2. Het bestuur kan de contributie van individuele leden om bijzondere redenen lager vaststellen.

3.3. De hoogte van de overige betalingen, zoals wedstrijdlicenties en kosten voor activiteiten, wordt op kostendekkende basis vastgesteld door het bestuur.

Artikel 4. Leden 

4.1. De leden zijn verplicht adreswijzigingen (incl. emailadres) onmiddellijk ter kennis van de ledenadministratie te brengen (ledenadministratie@ztcmaashorst.nl) of zelf te wijzigen in het ZTC leden portaal en tevens de wijzigingen door te geven aan de NTB (via www.mijnntb.nl).

4.2. Voor lidmaatschap van ZTC geldt een minimale leeftijd van 16 jaar.

Artikel 5. Betaling contributie 

5.1. Wanneer in het navolgende wordt gesproken over ‘contributie’ worden hiermee, tenzij anders is vermeld, ook alle andere bedragen bedoeld die het lid verschuldigd is, waaronder ook de eventuele kosten voor NTB-lidmaatschap en/of NTB-atletenlicentie. 

5.2. De contributie wordt bij voorkeur betaald via een automatische incasso. Bij aanmelding verklaart het lid zich akkoord met de incassomachtiging. De machtiging is niet opzegbaar zonder opzegging van het lidmaatschap.

5.3. Bij iedere storno geldt een opslag van 2% over het factuurbedrag. Indien na herhaaldelijke herinneringen niet tot betaling over wordt gegaan zijn wij genoodzaakt de vordering ter incassering uit handen te geven. Tevens maken wij alsdan aanspraak op de inmiddels vervallen rente en de nog in de toekomst te vervallen rente.

5.4. Alle contributiebetalingen worden geïnd vóór aanvang van de periode waarop deze betrekking heeft. De incasso van de contributie vindt als volgt plaats: het ZTC-deel (basislidmaatschap en de eventuele binnenbad zwemtrainingen) wordt per half jaar (jan - juni / aug - dec) geïncasseerd en de afdracht aan de NTB wordt ineens één keer in het begin van het jaar geïncasseerd. 

Artikel 6. Opzegging door het lid 6.1.

6.1. Het lid kan conform artikel 8 lid 1a van de statuten het lidmaatschap slechts opzeggen tegen het einde van een kalenderkwartaal met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Het lid stuurt de opzegging per e-mail of post aan de ledenadministratie (ledenadministratie@ztcmaashorst.nl) 

6.2. Opzegging van het lidmaatschap ontslaat het lid niet van eventueel openstaande betalingsverplichtingen aan ZTC.

6.3. Het lid dat heeft opgezegd ontvangt de eventueel vooruitbetaalde ZTC-contributie over de resterende kalenderkwartalen retour. Over het lidmaatschap en/of de atletenlicentie van de NTB wordt niets gerestitueerd aangezien deze betalingen betrekking hebben op een heel kalenderjaar. Opzeggingen van het NTB-lidmaatschap en/of de atletenlicentie dienen vóór 1 december door het lid aan de ledenadministratie te worden doorgegeven.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en verzekering 

7.1. Het bestuur draagt er zorg voor dat ZTC verzekerd is voor schade waarvoor zij op grond van de wet aansprakelijk is.

7.2. ZTC heeft via de Nederlandse Triathlon Bond een collectieve ongevallenverzekering en aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekeringen zijn slechts van kracht indien de schade niet gedekt is onder elders lopende verzekeringen.

7.3. Deze verzekeringen zijn geldig voor organisatoren, vrijwilligers en deelnemers van door ZTC georganiseerde evenementen en formele trainingen, alsmede leden, daglicentiehouders en deelnemers van proeftrainingen of clinics.

7.4. Leden/deelnemers dienen zelf een dekkende ziektekostenverzekering te hebben tegen eventueel opgelopen blessures en kwetsuren.

7.5. Leden/deelnemers worden geacht kennis te nemen van deze regels en ze in acht te nemen bij deelname aan trainingen en overige evenementen met één of meer van de genoemde disciplines.

7.6 Alle leden/deelnemers die aan een fietstraining deelnemen of in clubverband aan een fietstocht/fietswedstrijd e.d. deelnemen, zijn verplicht een valhelm te dragen.

7.7 Deelnemen aan een training of evenement geschiedt voor eigen risico. De vereniging/organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die het lid/deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de vereniging/organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.

7.8 Een lid/deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan een training of evenement.

7.9 Een lid/deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op de training of evenement.

7.10 Een lid/deelnemer vrijwaart de vereniging/organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. De Deelnemer is daarnaast bekend met het feit dat (grote) delen van het parcours plaatsvinden op openbare wegen in bossen, (on)gelijke paden en/of andere off-road terreinen, waarbij de kans op blessures aanwezig is door gladheid, boomwortels, -stronken, takken of andere natuurlijke objecten en het feit dat de Organisator hier niet voor aansprakelijk geteld kan worden.

7.11 Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de vereniging/organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

Artikel 8. Ledenvergadering 

8.1. De Algemene Ledenvergadering wordt elk jaar in het eerste kwartaal van het kalenderjaar gehouden. De oproep voor de Algemene Ledenvergadering gebeurt tenminste vier weken voor de door het bestuur vastgestelde vergaderdatum. Die oproep wordt aangekondigd via de whatappgroep van ZTC en via een e-mail met uitnodiging.

8.2. In de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur via het jaarverslag en de jaarrekening verantwoording af over het gevoerde beleid. Verder wordt een jaarplan en een begroting gepresenteerd voor het dan al lopende verenigingsjaar.

8.3. Elk jaar worden twee leden (die geen deel uitmaken van het bestuur) benoemd die samen de kascontrolecommissie vormen; die commissie doet op de volgende Algemene Ledenvergadering verslag over het afgelopen boekjaar en over haar bevindingen over het gevoerde financiële beleid. 8.4. Op grond van de rapportage van de kascontrolecommissie wordt aan de Algemene Ledenvergadering al dan niet geadviseerd om de penningmeester en daarmee het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in het afgesloten boekjaar.

8.5. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement dienen tenminste vier weken voor de jaarvergadering bij de leden kenbaar gemaakt te zijn.

8.6. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen door het bestuur of op voorstel van tenminste tien leden van ZTC worden ingediend. Indien een voorstel door de leden wordt ingediend, dient dit uiterlijk tien weken voor de jaarvergadering bij het bestuur bekend te zijn zodat voor tijdige publicatie naar de leden toe kan worden zorggedragen.

8.7. Tenminste tien leden kunnen schriftelijk of via mail aan de secretaris de wens te kennen geven tot het houden van een ledenvergadering; hieraan dient het bestuur uiterlijk binnen vier weken gevolg te geven. Indien dit niet gebeurt kunnen deze leden zelf een ledenvergadering bijeenroepen met dien verstande dat de uitnodiging tot deze vergadering schriftelijk of via mail aan alle leden gericht moet zijn met daarbij de agenda en een motivatie voor deze bijzondere vergadering.

8.8. Van de Algemene Ledenvergadering zal verslag worden opgemaakt. Dit verslag zal uiterlijk 3 maanden na de ledenvergadering worden gepubliceerd op een leden omgeving het (afgeschermde) gedeelte van de website van ZTC.

Artikel 9. Het Bestuur 

9.1. Het bestuur bestaat uit minimaal 3 leden waaronder de voorzitter met een penningmeester en/of secretaris.

9.2. Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het gevoerde beleid.

9.3. De bestuursleden worden door de ledenvergadering gekozen. De verschillende taken van de bestuursleden worden in onderling overleg vastgesteld.

9.4. Het is mogelijk dat een bestuurslid meerdere taken tegelijkertijd vervult.

9.5. De leden van het bestuur worden gekozen voor een onbepaalde tijd.

9.6. Het bestuur stelt een zodanig rooster van aftreden op dat de voorzitter, secretaris en penningmeester niet tegelijk aftreden.

9.7. Bij tussentijds aftreden van één van de bestuursleden zal het voor hem in de plaats tredende nieuwe bestuurslid geacht worden eerst de lopende zittingstermijn af te maken van het bestuurslid waarvoor hij in de plaats is getreden.

Artikel 10. Commissie(s) "teams"

10.1. ZTC kan één of meerdere commissies hebben ter ondersteuning van het bestuur. De commissie(s) bestaan uit een door de commissie(s) zelf te bepalen aantal leden; een commissie bestaat uit tenminste twee stemgerechtigde leden.

10.2. De commissies voeren hun taak uit onder verantwoordelijkheid van het bestuur van ZTC.

10.3. De commissies zijn te allen tijde verantwoording schuldig aan het bestuur.

10.4. De commissies worden aangestuurd door het bestuur.

10.5. Om als bestuur op de hoogte te blijven van de voortgang en de uitvoering van de gedelegeerde werkzaamheden, wordt in het bestuur per gedelegeerde taak een contactpersoon aangewezen. Het betreffende bestuurslid wordt als toehoorder bij een vergadering uitgenodigd en brengt regelmatig verslag uit aan het bestuur.

10.6. Verslagen van vergaderingen worden gemaakt door de secretaris van het bestuur en verstuurd aan alle bestuursleden.

10.7 Het bestuur houdt tenminste 1x per jaar beraad met de commissies omtrent het functioneren. Het bestuur en de commissieleden kunnen overige leden van ZTC verzoeken hen te assisteren bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

10.8. Commissies worden periodiek uitgenodigd om verslag te doen van hun activiteiten c.q. om hun activiteiten te bespreken, voorafgaand aan een bestuursvergadering. 

Artikel 11. Trainingen

11.1. Het doel is om trainingen aan te bieden in de verschillende onderdelen van de triatlonsport, zoals zwemmen, fietsen, lopen:

a. zo goed mogelijk gespreid over de week;

b. op/in daarvoor geschikte locaties respectievelijk accommodaties;

11.2. De onder lid 11.1 bedoelde trainingen zijn zoveel mogelijk gericht op zowel recreanten als wedstrijdgerichte atleten.

11.3. Trainers:

a. worden door het bestuur aangesteld;

b. ontvangen indien mogelijk een door het bestuur te bepalen uur vergoeding. Het functioneren van de trainers wordt periodiek, met een minimum van één keer per jaar, geëvalueerd.

Artikel 12. Materialen

12.1. Materialen van ZTC staan vermeld op een inventaris- en/of materialenlijst.

12.2. Deze materialen worden beheerd door het bestuur.

12.3. De penningmeester zal de materialen opnemen in zijn administratie en voorstellen doen voor afschrijving en/of reserveringen om na verloop van tijd tot vervanging over te kunnen gaan.

Artikel 13. Kleding

13.1 Tijdens wedstrijden of trainingen worden leden geacht zoveel mogelijk de door ZTC geselecteerde of speciaal voor ZTC vervaardigde kleding te dragen. De leden die in het bezit zijn van clubkleding dienen deze clubkleding te dragen bij alle wedstrijden die onder auspiciën van de NTB en ZTC worden georganiseerd. 

Artikel 14. Omgangsregels 

14.1. Alle trainingen van ZTC worden uitgevoerd middels het ‘samen uit, samen thuis’ principe.

14.2. Tijdens de trainingen worden de aanwijzingen van de trainer of aangestelde hulptrainer opgevolgd. 

14.3. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de sportvereniging.

14.4. Ik val de ander niet lastig.

14.5. Ik berokken de ander geen schade.

14.6. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.

14.7. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.

14.8. Ik negeer de ander niet.

14.9. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.

14.10. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.

14.11. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.

14.13. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

14.14. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.

14.15. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

14.16. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur of rechtstreeks bij een vertrouwenscontactpersonen.

Artikel 15. Persoonsgegevens

15.1. De door de leden aan ZTC ter beschikking gestelde persoonsgegevens zullen door ZTC niet aan derden ter beschikking worden gesteld, met uitzondering van gegevens die nodig zijn voor de aanmelding van leden bij de NTB.

Artikel 16. Communicatie

16.1. Relevante informatie van het bestuur voor de leden wordt via e-mail of whatsapp gecommuniceerd.

16.2 Officiële (bestuurs)mededelingen worden bekend gemaakt op de website van ZTC.

Artikel 17. Zaken die niet zijn geregeld

17.1. In gevallen waarin de Statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien of bij verschil van mening over de toepassing van een artikel beslist het bestuur. De Statuten zijn hierbij leidend boven het Huishoudelijk Reglement. 

Artikel 18. Machtigingen op de Algemene Ledenvergadering

18.1. Bij afwezigheid op de Algemene Ledenvergadering kan een stemgerechtigd lid aan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.

18.2. Ieder lid kan als gemachtigde namens maximaal drie andere leden het stemrecht uitoefenen.

18.3. Een machtiging is slechts geldig als aan de volgende eisen is voldaan:

a. de machtiging is uiterlijk voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering ingeleverd bij de secretaris;

b. op de machtiging is het volgende vermeld:

· de naam van de machtiger

· de naam van de gemachtigde

· de handtekening van de machtiger.

De secretaris kan een machtiging ongeldig verklaren indien deze onleesbaar is of niet voldoet aan de onder 18.3a. en 18.3b. van dit artikel vermelde eisen.

Artikel 19. Slotbepalingen

19.1. Ieder lid heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

Artikel 20. Wijzigingen van het huishoudelijk reglement 

20.1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering, waartoe ten minste vier weken voor de vergadering wordt opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement wordt voorgesteld.

20.2. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft goedkeuring van tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen.

20.3. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit reglement treden direct na hun vaststelling in werking. Het gewijzigde reglement wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan de leden, respectievelijk op de ZTC website vermeld. Aldus vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van ZTC op 1 maart 2021. 

Statuten

De statuten zijn gedeponeerd bij de KvK, het is mogelijk om deze  op te vragen bij de KvK (Kamer van Koophandel).

Duurzame club

Together we can make this world a better place


Wat is onze reden om een duurzame club te zijn

ZTC Maashorst is gestart als duurzame vereniging en dit willen we ook continueren omdat onze prachtige sport zich afspeelt in de natuur waar wij veel respect voor hebben en waar wij en onze volgende generaties nog met evenveel plezier van willen laten genieten. 

Organisatie 

Beleid ter bevordering van ketenverantwoordelijkheid

Als club proberen rekening te houden met de duurzaamheid van de bedrijven waar wij zaken mee doen. Richtlijnen voor ons zijn diverse keurmerken zoals hier, hier en hier voor deze keurmerken en meer informatie over ketenverantwoordelijkheid. 

Activiteiten 

Duurzaam mobiliteitsplan

Mobiliteit is een belangrijk onderdeel binnen duurzaamheid voor de club. Hiermee bedoelen we dat er verschillende mobiliteitsstromen zijn. Bij het organiseren van een evenement, bij het uitnodigen van gasten, het stimuleren duurzame mobiliteitsopties zoals fietsen etc.  Als bestuur beperken wij het reizen (Wij reizen duurzaam!) door gebruik te maken van conference calls. Dit zijn goede maatregel voor het reduceren van uitstoot.

Catering van de clubevenementen

Hierbij houden wij rekening met : - Eerlijke prijzen - Diervriendelijkheid - Transport bestanddelen - Afvalproductie en verwerking - Uitstoot bij productie en bereiding - Lokaal ondernemerschap - Milieu impact - Gezondheid

Toegankelijkheid voor mindervaliden 

Dit punt vereist maatwerk per evenement en ruimte maar wij denken bij dit punt na over mogelijkheden in plaats van de belemmeringen voor mensen met een beperking. Omdat elke beperking en type mens andere voorzieningen (of geen voorzieningen) behoeft, is er geen generieke aanpak. Wij zullen als club onszelf vooraf wel een aantal vragen: - Kan de locatie bereikt worden met bijvoorbeeld een rolstoel(fiets)? - Is het evenement ook te bezoeken op krukken? - Kunnen blinde of dove mensen ook meedoen aan de activiteiten van de club? Het communiceren hiervan naar deze doelgroep op de juiste manier is van belang om iedereen de kans te geven (en een welkom gevoel te geven) om mee te doen. Dit doen wij bijvoorbeeld door een route aan te geven voor mindervaliden, of door aan te geven welke maatregelen zijn genomen voor deze doelgroep. Inclusiviteit is een belangrijk onderdeel voor duurzaamheid binnen de club. 

Transport voor de activiteit

Bij het organiseren van een activiteit kunnen er veel transportbewegingen nodig zijn om alle goederen en onderdelen van het evenement op locatie te krijgen en weer af te voeren.  Wij zullen gebruik maken van lokale leveranciers omdat deze kortere afstanden maken, en sturen op de mogelijkheid van het bundelen van transport. Tevens zullen waar mogelijk fietskoeriers ingezet worden zoals GroenBezorgen

Clubkleding, goodies of andere toebehoren 

Hierbij vragen wij ons ook altijd af: - Zijn de artikelen echt nodig? - Zijn de artikelen duurzaam gemaakt en wat voor impact hebben ze op het milieu?  - Hoe zijn ze verpakt (duurzame tassen, duurzame flessen water, duurzame broodzakjes etc.) en zetten de artikelen aan tot duurzaam gedrag? 

Locatie

Bij het organiseren van (grote) activiteiten met de daarbij behorende locatie vragen wij ons het volgen af: - Stimuleert de locatie om met de fiets te komen? - Is deze goed met het openbaar vervoer te bereiken? - Is deze ten opzichte van de gasten op een centrale plaats? - Is een fysieke locatie wel nodig of kan het ook digitaal? - Is het terrein of het gebouw van het evenement duurzaam verwarmt, verlicht, gebouwd? - Stimuleer je een lokale ondernemer? 

Afvalbeleid  

Een evenement kan veel afval met zich mee brengen. Hier wordt over nagedacht. De volgende aspecten zijn van belang: - Hoe beperken we afval? - Wat voor soorten afval creëren we? - Hoe voeren we afval af en is dit duurzaam? - Kunnen we ook hergebruiken? - Kunnen we afval scheiden? 

Duurzame manier van uitnodigen en informatievoorziening 

Bij het uitnodigen van leden en gasten voor een activiteit via de verschillende kanalen (website, email, sociale media etc.) zullen we de deelnemers, sprekers en leveranciers aanzetten tot duurzaam handelen. Hier een aantal voorbeelden: - Vraag om de uitnodiging niet uit te printen. - Faciliteer door te communiceren voor duurzame mobiliteitsopties. - Vraag mensen vooraf of ze behoefte hebben aan bepaalde goodies of informatiebrochures. - Inspireer door duurzaam gedrag van de organisatie in de uitnodiging of op de site te vermelden. 

Disclaimer

Disclaimer

Deze website is met zorg en aandacht samengesteld, echter kan het voorkomen dat de informatie die vermeld wordt onjuist of onvolledig is.

Wij staan er niet voor in dat de informatie die op www.ztcmaashorst.nl te vinden is geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Alle informatie, diensten en/of producten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor iedere (in)directe schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.ztcmaashorst.nl, of met het niet kunnen raadplegen van www.ztcmaashorst.nl.

Wij zijn niet aansprakelijk voor (in)directe schade, die het gevolg zijn van het gebruik van de informatie die op www.ztcmaashorst.nl beschikbaar is, of in het verleden beschikbaar waren.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van de website en ook niet aan de antwoorden op de door u gestelde vragen. Eventuele tekstinformatie, prijzen, foto’s, en tekstinformatie zijn ten allen tijde voorbehouden.

De informatie, die op www.ztcmaashorst.nl te vinden is, wordt regelmatig geactualiseerd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

ZTC Maashorst

ZTC Maashorst is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81652984.

Privacy beleid

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens


ZTC Maashorst verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

ZTC Maashorst verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ZTC Maashorst verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- ZTC Maashorst verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

- Gezondheid wordt alleen verwerkt op vrijwillige basis op verzoek van deelnemers van trainingen en evenementen.

Geautomatiseerde besluitvorming

ZTC Maashorst neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ZTC Maashorst) tussen zit. ZTC Maashorst gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ZTC Maashorst bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- Persoonsgegevens     7 jaar na einde lidmaatschap Bewaartermijn administratie

- Gezondheid evenement 1 maand na evenement         Toestemming deelnemer

- Gezondheid training 1 maand na einde lidmaatschap Toestemming deelnemer

Delen van persoonsgegevens met derden

ZTC Maashorst verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. ZTC Maashorst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ZTC Maashorst gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ZTC Maashorst en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ztcmaashorst.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

ZTC Maashorst wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ZTC Maashorst neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Login

Leden login klik hier (under construction)